Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
 

Pöytäkirjat


PÖYTÄKIRJA 


Kyrösjärven kalastusalueen varsinaisesta kokouksesta Ikaalisissa Reserviupseerien Majalla 25.4.2017 alkaen kello 18.00. Osanottajia oli 18 henkeä, joista 12 äänivaltaista, joista yhdellä oli 2 ääntä.


KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:


 1. Kokouksen avasi Hannu Hakala 18.05 ja kertoi ajankohtaisista kalastusasioista.

 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Hakkarainen.

 3. Sihteeriksi valittiin Jarmo Kalli.

 4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Lampinen ja Arvi Laiho, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

 5. Äänioikeutettuja osanottajia kokouksessa oli valtakirjojen perusteella laaditun nimilistan mukaan 12 henkeä.

 6. Esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi.

 7. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja sääntöjen mukaan oikein kokoonkutsutuksi.


KOKOUSASIAT


 1. Esitettiin kertomus kalastusalueen toiminnasta edellisenä vuonna. Hallituksen esittämä kertomus hyväksyttiin.

 2. Käsiteltiin edellisen vuoden tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto.

 3. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2016.

 4. Päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 50 €/kokous. Hallituksen puheenjohtajan kulukorvaukseksi päätettiin 75 €/kuukausi ja sihteerin kulukorvaukseksi 50 €/kuukausi. Matkakulut ja päivärahat valtion matkustusohjesäännön mukaan.

Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

 1. Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet Matti Helin, Kalervo Saarinen ja Juha Tuohitaival uudelleen.

 2. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Hakala ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Hatanpää.

 3. Tilintarkastajaksi vuodelle 2017 valittiin Parkanon Yrityspalvelu Oy:n Heikki Mettomäki, hänen varalleen tilintarkastajan hoitaa Parkanon Yrityspalvelu Oy.

 4. Vahvistettiin kuluvaa vuotta varten toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma, johon liittyy:

 1. Kalastusalueen edustajaksi kalatalouskeskuksen ym. kokouksiin valittiin puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa.

 2. Päätettiin ilmoittaa kalastusalueen kokouksista UutisOivassa ja Ylöjärven Uutisissa vähintään 7 päivää ennen kokousta.

 3. Päätettiin seuraavista palkkioista:

 1. Päätettiin viehekorttimaksuvarojen 2015 ja maksullisten yleiskalastusoikeuksien sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä 2016 kalaveden omistajille maksettavien korvausten jaosta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaan.


PÄÄTETÄÄN KYRÖSJÄRVEN YHTENÄISLUPA-ALUEEN KALASTUSSÄÄNNÖISTÄ


 1. Päätettiin kalastuslupien myyjistä ja kalastuksen valvojista:

 1. Päätettiin kalavesien hoitoon liittyvistä rajoituksista vuodelle 2018:

 1. Annettiin hallituksen päätettäväksi kalaveden hoitoon liittyvistä toimista, kuten kalanpoikasistutuksista yms.

23. Päätettiin pyydysyksikkömäärät ja kalastuslupamaksut vuodelle 2018:

-lupamaksut (ruokakuntakohtaiset): €/vuosi €/10 päivää

Kilpailuluvat, isännänluvat ja mökkiluvat saa isännöitsijältä.

-pyydysyksiköt:

2 syöttikatiskaa 10 pyydysyksikköä

Muikkuverkkoja 12-20 mm solmuväliltään ei lueta pyydysyksikkömääriin, mutta kaikkien verkkojen yhteismäärä yhteensä on 8 kpl (240 m).


24. Päätettiin pyydysten merkitsemisestä:


25. Päätettiin, että Kalastusalueen määräyksiä koskeviin rikkomuksiin vaaditaan rangaistusta

käräjäoikeudessa seuraavissa tapauksissa:

*pyydyksistä puuttuvat nimi tai lippumerkki

*verkot on laskettu luvattomaan aikaan tai luvattomaan paikkaan

*verkko on silmäkooltaan sääntöjen vastainen

*kalastaja syyllistyy useaan sääntöjen rikkomukseen samalla kertaa.


26. Kokouksen puheenjohtaja Seppo Hakkarainen päätti kokouksen klo 19.50 kiittäen osanottajia asiallisesta kokouksesta.


Kokouksen puolesta

Seppo Hakkarainen                Jarmo Kalli

Puheenjohtaja                      sihteeri


Jarmo Lampinen pöytäkirjantarkastaja     Arvi Laiho pöytäkirjantarkastaja


PÖYTÄKIRJA 1/3

Kyrösjärven kalastusalueen varsinaisesta kokouksesta Ikaalisissa Reserviupseerien Majalla 12.4.2016 alkaen kello 18.00. Osanottajia oli 18 henkeä, joista 15 äänivaltaista, joista yhdellä oli 2 ääntä.

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

 1. Kokouksen avasi Hannu Hakala 18,05 ja kertoi ajankohtaisista kalastusasioista.

 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Hakkarainen.

 3. Sihteeriksi valittiin Jarmo Kalli.

 4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalervo Saarinen ja Hannu Hakala, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

 5. Äänioikeutettuja osanottajia kokouksessa oli valtakirjojen perusteella laaditun nimilistan mukaan 15 henkeä.

 6. Esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi.

 7. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja sääntöjen mukaan oikein kokoon kutsutuksi.

KOKOUSASIAT

 1. Esitettiin kertomus kalastusalueen toiminnasta edellisenä vuonna. Hallituksen esittämä kertomus hyväksyttiin.

 2. Käsiteltiin edellisen vuoden tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajan lausunto.

 3. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2015.

 4. Päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 45 €/kokous. Hallituksen puheenjohtajan kulukorvaukseksi päätettiin 75 €/kuukausi ja sihteerin kulukorvaukseksi 50 €/kuukausi. Matkakulut ja päivärahat valtion matkustusohjesäännön mukaan.

Tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.

 1. Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin hallituksen erovuoroinen jäsen Tuomo Hatanpää uudelleen ja uusina Jaakko Mäkinen ja Seppo Pentikäinen.

 2. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Hakala ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Hatanpää.

 3. Tilintarkastajaksi vuodelle 2016 valittiin Parkanon Yrityspalvelu Oy:n Heikki Mettomäki, hänen varalleen tilintarkastajan hoitaa Parkanon Yrityspalvelu Oy.

 4. Vahvistettiin kuluvaa vuotta varten toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma, johon liittyy:

 1. Kalastusalueen edustajaksi kalatalouskeskuksen ym. kokouksiin valittiin puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa.

 2. Päätettiin ilmoittaa kalastusalueen kokouksista UutisOivassa ja Ylöjärven Uutisissa vähintään 7 päivää ennen kokousta.

 3. Päätettiin seuraavista palkkioista:

 1. Päätettiin kalastuksenhoitomaksu varojen 2015 ja viehekorttimaksuvarojen 2014 kalaveden omistajille maksettavien korvausten jaosta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaan.


2/3

PÄÄTETÄÄN KYRÖSJÄRVEN YHTENÄISLUPA-ALUEEN KALASTUSSÄÄNNÖISTÄ


 1. Päätettiin kalastuslupien myyjistä ja kalastuksen valvojista:

 1. Päätettiin kalavesien hoitoon liittyvistä rajoituksista vuodelle 2017:

 1. Annettiin hallituksen päätettäväksi kalaveden hoitoon liittyvistä toimista, kuten kalanpoikasistutuksista yms.

23. Päätettiin pyydysyksikkömäärät ja kalastuslupamaksut vuodelle 2017:

-lupamaksut (ruokakuntakohtaiset): €/vuosi €/10 päivää

Kilpailuluvat, isännänluvat ja mökkiluvat saa isännöitsijältä.

3/3

-pyydysyksiköt:

2 syöttikatiskaa 10 pyydysyksikköä

Muikkuverkkoja 12-20 mm solmuväliltään ei lueta pyydysyksikkömääriin, mutta kaikkien verkkojen yhteismäärä yhteensä on 8 kpl (240 m).


24. Päätettiin pyydysten merkitsemisestä:


25. Päätettiin, että Kalastusalueen määräyksiä koskeviin rikkomuksiin vaaditaan rangaistusta

käräjäoikeudessa seuraavissa tapauksissa:

*pyydyksistä puuttuvat nimi tai lippumerkki, varoitusmerkin jättämisestä huolimatta

*verkot on laskettu luvattomaan aikaan tai luvattomaan paikkaan

*verkko on silmäkooltaan sääntöjen vastainen

*kalastaja syyllistyy useaan sääntöjen rikkomukseen samalla kertaa.


 1. Hannu Salo ELY-keskuksesta kertoi uudesta kalastuslaista, hankerahoituksesta ja kalatalousalueen rajoista.

Ismo Kolari kertoi kuhan kutuiän ja -koon tutkimuksesta.


27. Kokouksen puheenjohtaja Seppo Hakkarainen päätti kokouksen klo 19.55 kiittäen osanottajia asiallisesta kokouksesta.


Kokouksen puolesta


Seppo Hakkarainen Jarmo Kalli

Puheenjohtaja        sihteeri

Hannu Hakala pöytäkirjantarkastaja Kalervo Saarinen pöytäkirjantarkastajaPÖYTÄKIRJA 1/4

Kyrösjärven kalastusalueen varsinaisesta kokouksesta Ikaalisissa Reserviupseerien Majalla 17.4.2015 alkaen kello 18.00. Osanottajia oli 20 henkeä, joista 10 äänivaltaista, joista yhdellä oli 2 ääntä.


KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:


 1. Kokouksen avasi Hannu Hakala 18,05 ja kertoi ajankohtaisista kalastusasioista.

 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Hakkarainen.

 3. Sihteeriksi valittiin Jarmo Kalli.

 4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaakko Jouti ja Matti Helin, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

 5. Äänioikeutettuja osanottajia kokouksessa oli valtakirjojen perusteella laaditun nimilistan mukaan 10 henkeä.

 6. Esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi.

 7. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja sääntöjen mukaan oikein kokoon kutsutuksi.


Päivi Rikalainen Vapolta kertoi turvetuotantoalueiden ympäristönsuojeluasioista.


Pekka Vuorinen Pirkanmaan kalatalouskeskuksesta kertoi kalatalouskeskuksen kuulumisia.


KOKOUSASIAT

 1. Esitettiin kertomus kalastusalueen toiminnasta edellisenä vuonna. Hallituksen esitys ja isännöitsijän tekemä uuden ohjeen mukainen kertomus hyväksyttiin.

 2. Käsiteltiin edellisen vuoden tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto.

 3. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2014.

 4. Päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 40 €/kokous. Hallituksen puheenjohtajan kulukorvaukseksi päätettiin 40 €/kuukausi ja sihteerin kulukorvaukseksi 50 €/kuukausi. Matkakulut ja päivärahat valtion matkustusohjesäännön mukaan.

Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

 1. Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet Hannu Hakala, Matti Hyypöläinen ja Jarmo Kalli uudelleen.

 2. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Hakala ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Hatanpää.

 3. Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin Parkanon Yrityspalvelu Oy:n Heikki Mettomäki, hänen varalleen tilintarkastajan hoitaa Parkanon Yrityspalvelu Oy.

 4. Vahvistettiin kuluvaa vuotta varten toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma, johon liittyy:

 1. Kalastusalueen edustajaksi kalatalouskeskuksen ym. kokouksiin valittiin puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa.

 2. Päätettiin ilmoittaa kalastusalueen kokouksista Hämeenkyrön Sanomissa, Pohjois-Satakunta lehdessä tai UutisOivassa ja Ylöjärven Uutisissa vähintään 7 päivää ennen kokousta.

 3. Päätettiin seuraavista palkkioista:

 1. Päätettiin kalastuksenhoitomaksu varojen 2014 ja viehekorttimaksuvarojen 2013 kalaveden omistajille maksettavien korvausten jaosta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaan.

2/4

PÄÄTETÄÄN KYRÖSJÄRVEN YHTENÄISLUPA-ALUEEN KALASTUSSÄÄNNÖISTÄ

 1. Päätettiin kalastuslupien myyjistä ja kalastuksen valvojista:

 1. Päätettiin kalavesien hoitoon liittyvistä rajoituksista vuodelle 2016:

 1. Annettiin hallituksen päätettäväksi kalaveden hoitoon liittyvistä toimista, kuten kalanpoikasistutuksista yms.

23. Päätettiin pyydysyksikkömäärät ja kalastuslupamaksut vuodelle 2016:

-lupamaksut (ruokakuntakohtaiset): €/vuosi €/10 päivää


3/4

Kilpailuluvat, isännänluvat ja mökkiluvat saa isännöitsijältä.


-pyydysyksiköt:

2 syöttikatiskaa 10 pyydysyksikköä

Muikkuverkkojen, 12-20 mm solmuväliltään, määrää ei rajoiteta, eikä niitä lueta pyydysyksikkömääriin.


24. Päätettiin pyydysten merkitsemisestä:


25. Päätettiin, että Kalastusalueen määräyksiä koskeviin rikkomuksiin vaaditaan rangaistusta

käräjäoikeudessa seuraavissa tapauksissa:

*pyydyksistä puuttuvat nimi tai lippumerkki, varoitusmerkin jättämisestä huolimatta

*verkot on laskettu luvattomaan aikaan tai luvattomaan paikkaan

*verkko on silmäkooltaan sääntöjen vastainen

*kalastaja syyllistyy useaan sääntöjen rikkomukseen samalla kertaa. 1. Hannu Salo ELY-keskuksesta kertoi uudesta kalastuslaista ja vesiensäännöstely työryhmän Pirske hankkeesta.

4/

27. Kokouksen puheenjohtaja Seppo Hakkarainen päätti kokouksen klo 19.21 kiittäen osanottajia asiallisesta kokouksesta.


Kokouksen puolesta


Seppo Hakkarainen Jarmo Kalli

Puheenjohtaja         sihteeri


Jaakko Jouti      Matti Helin

Pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastajaPÖYTÄKIRJA 2014                                                                      1/4


Kyrösjärven kalastusalueen varsinaisesta kokouksesta Ikaalisissa Reserviupseerien Majalla 16.4.2014 alkaen kello 18.00. Osanottajia oli 23 henkeä, joista 14 äänivaltaista.


KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Aluksi Hannu Salo kertoi uudesta kalastuslaista,

 1. Kokouksen avasi Hannu Hakala ja kertoi ajankohtaisista kalastusasioista.

 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauno Bremer.

 3. Sihteeriksi valittiin Jarmo Kalli.

 4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarmo Lampinen ja Veikko Anttila, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

 5. Äänioikeutettuja osanottajia kokouksessa oli valtakirjojen perusteella laaditun nimilistan mukaan 14 henkeä.

 6. Esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi.

 7. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja sääntöjen mukaan oikein kokoon kutsutuksi.


KOKOUSASIAT


 1. Esitettiin toimintakertomus kalastusalueen toiminnasta edellisenä vuonna. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

 2. Käsiteltiin edellisen vuoden tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto.

 3. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2012.

 4. Päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 40 €/kokous. Hallituksen puheenjohtajan kulukorvaukseksi päätettiin 40 €/kuukausi ja sihteerin kulukorvaukseksi 50 €/kuukausi. Matkakulut ja päivärahat valtion matkustusohjesäännön mukaan.

Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

 1. Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet Matti Helin,Kalervo Saarinen ja Juha Tuohitaival uudelleen.

 2. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Hakala ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Hatanpää.

 3. Tilintarkastajaksi vuodelle 2014 valittiin Parkanon Yrityspalvelu Oy:n Heikki Mettomäki, hänen varalleen tilintarkastajan hoitaa Parkanon Yrityspalvelu Oy.

 4. Vahvistettiin kuluvaa vuotta varten toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma, johon liittyy:

 1. Kalastusalueen edustajaksi kalatalouskeskuksen ym. kokouksiin valittiin puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa.

 2. Päätettiin ilmoittaa kalastusalueen kokouksista Hämeenkyrön Sanomissa, Pohjois-Satakunta lehdessä tai UutisOivassa ja Ylöjärven sanomissa vähintään 7 päivää ennen kokousta.

 3. Päätettiin seuraavista palkkioista:

 1. Päätettiin kalastuksenhoitomaksu varojen 2013 ja viehekorttimaksuvarojen 2012 kalaveden omistajille maksettavien korvausten jaosta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaan.                                                                                                             2/4

PÄÄTETÄÄN KYRÖSJÄRVEN YHTENÄISLUPA-ALUEEN KALASTUSSÄÄNNÖISTÄ


 1. Päätettiin kalastuslupien myyjistä ja kalastuksen valvojista:

 1. Päätettiin kalavesien hoitoon liittyvistä rajoituksista vuodelle 2015:

 1. Annettiin hallituksen päätettäväksi kalaveden hoitoon liittyvistä toimista, kuten kalanpoikasistutuksista yms.

23. Päätettiin pyydysyksikkömäärät ja kalastuslupamaksut vuodelle 2015:

-lupamaksut (ruokakuntakohtaiset): €/vuosi €/10 päivää


                                                                                                                                        3/4Kilpailuluvat, isännänluvat ja mökkiluvat saa isännöitsijältä.


-pyydysyksiköt:

2 syöttikatiskaa 10 pyydysyksikköä

Muikkuverkkojen, 12-20 mm solmuväliltään, määrää ei rajoiteta, eikä niitä lueta pyydysyksikkömääriin.


24. Päätettiin pyydysten merkitsemisestä:


25. Päätettiin, että Kalastusalueen määräyksiä koskeviin rikkomuksiin vaaditaan rangaistusta

käräjäoikeudessa seuraavissa tapauksissa:

*pyydyksistä puuttuvat nimi tai lippumerkki, varoitusmerkin jättämisestä huolimatta

*verkot on laskettu luvattomaan aikaan tai luvattomaan paikkaan

*verkko on silmäkooltaan sääntöjen vastainen

*kalastaja syyllistyy useaan sääntöjen rikkomukseen samalla kertaa. 1. Päivi Pyyvaara kertoi Kalatalouskeskuksen kuulumisia.                                                                                                         4/427. Kokouksen puheenjohtaja Rauno Bremen päätti kokouksen klo 19.35 kiittäen osanottajia asiallisesta kokouksesta.Kokouksen puolesta


Rauno Bremer Jarmo Kalli

Puheenjohtaja sihteeri
Veikko Anttila           Jarmo Lampinen

Pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
PÖYTÄKIRJA 2013

Kyrösjärven kalastusalueen varsinaisesta kokouksesta Ikaalisissa Reserviupseerien Majalla 18.4.2013 alkaen kello 18.00. Osanottajia oli 16 henkeä, joista 11 äänivaltaista.


KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:


 1. Kokouksen avasi Hannu Hakala ja kertoi ajankohtaisista kalastusasioista.

 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Hakkarainen.

 3. Sihteeriksi valittiin Jarmo Kalli.

 4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Helin ja Seppo Pentikäinen, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

 5. Äänioikeutettuja osanottajia kokouksessa oli valtakirjojen perusteella laaditun nimilistan mukaan 11 henkeä.

 6. Esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi.

 7. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja sääntöjen mukaan oikein kokoon kutsutuksi.

KOKOUSASIAT

 1. Esitettiin toimintakertomus kalastusalueen toiminnasta edellisenä vuonna. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

 2. Käsiteltiin edellisen vuoden tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto.

 3. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2012.

 4. Päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 40 €/kokous. Hallituksen puheenjohtajan kulukorvaukseksi päätettiin 40 €/kuukausi ja sihteerin kulukorvaukseksi 50 €/kuukausi. Matkakulut ja päivärahat valtion matkustusohjesäännön mukaan.

Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

 1. Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet Tuomo Hatanpää, Pekka Hietaniemi ja Jarmo Lampinen.

 2. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Hakala ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Hatanpää.

 3. Tilintarkastajaksi vuodelle 2013 valittiin Parkanon Yrityspalvelu Oy:n Heikki Mettomäki, hänen varalleen tilintarkastajan hoitaa Parkanon Yrityspalvelu Oy.

 4. Vahvistettiin kuluvaa vuotta varten toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma, johon liittyy:

 1. Kalastusalueen edustajaksi kalatalouskeskuksen ym. kokouksiin valittiin puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa.

 2. Päätettiin ilmoittaa kalastusalueen kokouksista Hämeenkyrön Sanomissa, Pohjois-Satakunta lehdessä tai UutisOivassa ja Ylöjärven sanomissa vähintään 7 päivää ennen kokousta.

 3. Päätettiin seuraavista palkkioista:

 1. Päätettiin kalastuksenhoitomaksu varojen 20112ja viehekorttimaksuvarojen 2011 kalaveden omistajille maksettavien korvausten jaosta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaan.

2/4

PÄÄTETÄÄN KYRÖSJÄRVEN YHTENÄISLUPA-ALUEEN KALASTUSSÄÄNNÖISTÄ


 1. Päätettiin kalastuslupien myyjistä ja kalastuksen valvojista:

 1. Päätettiin kalavesien hoitoon liittyvistä rajoituksista vuodelle 2014:

 1. Annettiin hallituksen päätettäväksi kalaveden hoitoon liittyvistä toimista, kuten kalanpoikasistutuksista yms.

23. Päätettiin pyydysyksikkömäärät ja kalastuslupamaksut vuodelle 2014:

-lupamaksut (ruokakuntakohtaiset): €/vuosi €/10 päivää

3/4

Kilpailuluvat, isännänluvat ja mökkiluvat saa isännöitsijältä.

-pyydysyksiköt:

2 syöttikatiskaa 10 pyydysyksikköä

Muikkuverkkojen, 12-20 mm solmuväliltään, määrää ei rajoiteta, eikä niitä lueta pyydysyksikkömääriin.

24. Päätettiin pyydysten merkitsemisestä:


25. Päätettiin, että Kalastusalueen määräyksiä koskeviin rikkomuksiin vaaditaan rangaistusta

käräjäoikeudessa seuraavissa tapauksissa:

*pyydyksistä puuttuvat nimi tai lippumerkki, varoitusmerkin jättämisestä huolimatta

*verkot on laskettu luvattomaan aikaan tai luvattomaan paikkaan

*verkko on silmäkooltaan sääntöjen vastainen

*kalastaja syyllistyy useaan sääntöjen rikkomukseen samalla kertaa.

 1. Puhuttiin viemäririkosta Hämylänlahdella. Hannu Salo kertoi valvonnasta ja uuden kalastuslain etenemisestä.

4/4

27. Kokouksen puheenjohtaja Seppo Hakkarainen päätti kokouksen klo 19.43 kiittäen osanottajia asiallisesta kokouksesta.
PÖYTÄKIRJA 2012


Kyrösjärven kalastusalueen varsinaisesta kokouksesta Ikaalisissa Reserviupseerien Majalla 12.4.2012 alkaen kello 18.00. Osanottajia oli 21 henkeä, joista 14 äänivaltaista.


KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:


 1. Kokouksen avasi Hannu Hakala ja kertoi ajankohtaisista kalastusasioista.

 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Vartiainen.

 3. Sihteeriksi valittiin Jarmo Kalli.

 4. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Helin ja Tuomo Hatanpää, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.

 5. Äänioikeutettuja osanottajia kokouksessa oli valtakirjojen perusteella laaditun nimilistan mukaan 14 henkeä.

 6. Esityslista hyväksyttiin kokoukselle työjärjestykseksi.

 7. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi ja sääntöjen mukaan oikein kokoon kutsutuksi.


KOKOUSASIAT


 1. Esitettiin toimintakertomus kalastusalueen toiminnasta edellisenä vuonna. Hallituksen esitys hyväksyttiin.

 2. Käsiteltiin edellisen vuoden tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto.

 3. Päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus hallitukselle ja muille toimihenkilöille vuodelta 2011.

 4. Päätettiin hallituksen jäsenten kokouspalkkioksi 40 €/kokous. Hallituksen puheenjohtajan kulukorvaukseksi päätettiin 40 €/kuukausi ja sihteerin kulukorvaukseksi 50 €/kuukausi. Matkakulut ja päivärahat valtion matkustusohjesäännön mukaan.

Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan.

 1. Seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi valittiin hallituksen erovuoroiset jäsenet Hannu Hakala ja Jarmo Kalli uudelleen ja Matti Hyypoläinen uudeksi hallituksen jäseneksi.

 2. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Hakala ja varapuheenjohtajaksi Tuomo Hatanpää.

 3. Toiminnan ja talouden tarkastajiksi vuodelle 2012 valittiin Veijo Koskinen ja Raimo Leppänen ja varalle Veikko Markkula ja Esa Hakuni.

 4. Vahvistettiin kuluvaa vuotta varten toiminta- ja varainkäyttösuunnitelma, johon liittyy:

 1. Kalastusalueen edustajaksi kalatalouskeskuksen ym. kokouksiin valittiin puheenjohtaja tai hänen valtuuttamansa.

 2. Päätettiin ilmoittaa kalastusalueen kokouksista Hämeenkyrön Sanomissa, Pohjois-Satakunta lehdessä ja Ylöjärven sanomissa vähintään 7 päivää ennen kokousta.

 3. Päätettiin seuraavista palkkioista:

 1. Päätettiin kalastuksenhoitomaksu varojen 2011 ja viehekorttimaksuvarojen 2010 kalaveden omistajille maksettavien korvausten jaosta hallituksen tekemän ehdotuksen mukaan.


2/4


PÄÄTETÄÄN KYRÖSJÄRVEN YHTENÄISLUPA-ALUEEN KALASTUSSÄÄNNÖISTÄ


 1. Päätettiin kalastuslupien myyjistä ja kalastuksen valvojista:

 1. Päätettiin kalavesien hoitoon liittyvistä rajoituksista vuodelle 20113:

 1. Annettiin hallituksen päätettäväksi kalaveden hoitoon liittyvistä toimista, kuten kalanpoikasistutuksista yms.

23. Päätettiin pyydysyksikkömäärät ja kalastuslupamaksut vuodelle 2013:

-lupamaksut (ruokakuntakohtaiset): €/vuosi €/10 päivää


3/4


Kilpailuluvat, isännänluvat ja mökkiluvat saa isännöitsijältä.


-pyydysyksiköt:

2 syöttikatiskaa 10 pyydysyksikköä

Muikkuverkkojen, 12-20 mm solmuväliltään, määrää ei rajoiteta, eikä niitä lueta pyydysyksikkömääriin.


24. Päätettiin pyydysten merkitsemisestä:


25. Päätettiin, että Kalastusalueen määräyksiä koskeviin rikkomuksiin vaaditaan rangaistusta

käräjäoikeudessa seuraavissa tapauksissa:

*pyydyksistä puuttuvat nimi tai lippumerkki, varoitusmerkin jättämisestä huolimatta

*verkot on laskettu luvattomaan aikaan tai luvattomaan paikkaan

*verkko on silmäkooltaan sääntöjen vastainen

*kalastaja syyllistyy useaan sääntöjen rikkomukseen samalla kertaa.


Kyrösjärven Kalastusalue, Kallin rantatie 72, 39500 IKAALINEN, Puh. 0400 237305

  näytä normaaliversio » Ylös