KalastussäännötKYRÖSJÄRVEN YHTENÄISLUPA-ALUEEN KALASTUSSÄÄNNÖT 2019

 

Lupa käsittää Kyrösjärven lahtineen lukuun ottamatta järven eteläpäässä olevia Inkulan osakaskunnan vesialueita, eikä Viljakkalan selkää.

 

Kalastusalue on päättänyt seuraavat kalastussäännöt:

·         Verkon pienin solmuväli on 50 mm ja verkon korkeutta ei rajoiteta.

·         Tuulastus on sallittu elo- syys- lokakuussa.

·         Ravustus ei sisälly tähän lupaan.

Ruokakuntakohtaiset pyydysyksikkömäärät ja lupamaksut:

·         Kalaveden osakkaat                                         16 pyydysyksikköä 40 € / vuosi tai 15 € / 10 päivää

·         Alueella vakituisesti asuvat                              16 pyydysyksikköä 40 € / vuosi tai 15 € / 10 päivää

·         Hämeenkyrön, Ikaalisten ja Viljakkalan ulkopuolella asuvat       8 pyydysyksikköä 40 € / vuosi tai 15 € / 10 päivää

·         Alueella vakinaisesti asuville alle 18 v. nuorille myönnetään 16 pyydysyksikön ilmainen henkilökohtainen kalastusoikeus.

·         Alueen ulkopuolella asuville alle 18 v. nuorille myönnetään ilmainen henkilökohtainen viehekalastusoikeus.

·         Nuorisoluvat eivät lisää ruokakuntakohtaista kalastusoikeutta, eivätkä aikuiset saa ottaa nuorison ilmaiseen kalastukseen mitenkään osaa.

·         Kalastus on kielletty toisen, ruokakuntaan kuulumattoman, henkilön luvalla.

·         Lupa sisältää Kyrösjärven vieheluvan ja vapojen määrä rajoitetaan 6 kpl / venekunta.

·         Alueella asuville sotaveteraaneille myönnetään ilmainen 16 pyydysyksikön kalastuslupa. Alueen ulkopuoliset sotaveteraanit saavat ilmaisen 8 pyydysyksikön kalastusluvan.

·         Kalastusmatkailuyrittäjille on ns. isännän viehekalastuslupa hintaan 120 € / vuosi / venekunta, enintään 6 vapaa isäntä (opas) mukana veneessä ja hänellä lisäksi 1 vapa.

·         Vuokramökeille on viehelupa, ns. mökkilupa, hintaan 50 € / mökki / vuosi. Isännän luvan ja mökkiluvan saa isännöitsijältä.

 

 

PYYDYSYKSIKÖT:

·         Verkko 30 m pitkä enintään 6 m korkea                                         2 pyydysyksikköä

·         Verkko 30 m pitkä yli 6 m korkea                                                    4 pyydysyksikköä

·         Rysä alle 1 m korkea                                                                        1            "

·         Rysä alle 1,5 m korkea                                                                     2            "

·         Pitkäsiima 100 koukkua                                                                    2            "

·         Katiska tai madesuppilo                                                                  0,5         "

·         Iskukoukut tai muut koukut 25 kpl ja 2 syöttikatiskaa                          10          "

·         Muikkuverkkojen 10-20 mm määrää ei rajoiteta, eikä niitä lueta pyydysyksikkömääriin, mutta kaikkien verkkojen yhteismäärä on 8 kpl (240 m).

·         Kaikki seisovat pyydykset, myös jokainen koukku erikseen, on merkittävä selvästi näkyvällä ja omistajan nimellä ja yhteystiedoilla varustetulla koholla tai viitalla.

·         Verkkojata on merkittävä molemmista päistään samanlaisilla lippumerkeillä, jotka ulottuvat vähintään 120 cm vedenpinnan yläpuolelle.

·         Pitkille verkkojadoille suositellaan suunta- tai välikohojen käyttöä.

·         Kaikki viitat, kohot ja merkit on poistettava vedestä samalla kun pyydyksetkin poistetaan, vaikka tilapäisestikin.

·         Avantojen teko kielletään 50 metriä lähemmäksi jääteitä, samoin kielletään kiinteiden pyydysten pitämien 50 metriä lähempänä viitoitettua laivaväylää.
Kyrösjärven


Ravustussäännöt 2018:


  • lupia myydään 1 merkki mertaa kohden, hintaan 3 € / merkki. Mertojen määrää ei rajoiteta

  • ravustus on sallittu vain merroilla

  • muiden ravustajien yksiköillä ravustaminen on kielletty

  • syöttikalat on pakastettava, jos ne pyydetään muualta kuin Kyrösjärvestä

  • ravustajien on pidettävä kirjaa ravustuksesta ja saaliista

  • mertojen desinfiointi on suositeltavaa

  • lupa on voimassa Kyrösjärven yhtenäislupa-alueella, eli koko Kyrösjärvellä paitsi Inkulan osakaskunnan alueella ja Viljakkalan selällä

  • rapujen siirtäminen vesistöstä toiseen on ehdottomasti kielletty


Kyrösjärven Kalastusalue, Kallin rantatie 72, 39500 IKAALINEN, Puh. 0400 237305 Mobiili